Ripsien pidennykset – Räpsyripset turvallisesti

 

Ripsienpidennykset tehdään käyttämällä liimoja. Ripsiliimat ovat pikaliimaa, jotka sisältävät monenlaisia kemikaaleja. Ne voivat sisältää mm. syanoakrylaatteja, joiden pitoisuus käytettävissä liimoissa voi olla jopa yli 90%.

 

Tällä hetkellä Suomessa ripsi- ja kynsiliimoja pidetään kemikaalina, koska itse liimalla ei ole EU:n kosmetiikka-asetuksen mukaista kosmeettisen valmisteen käyttötarkoitusta. Ripsiliimojen luokittelusta käydään parhaillaan keskustelua EU-tasolla. Suomi seuraa asian etenemistä EU-tasolla ja muuttaa tarvittaessa tulkintaansa.

 

 

Onko ripsienpidennys yhtä turvallista kuin ripsivärin käyttö?

 

Ripsien pidennysten kiinnittämiseen käytettävä liima voi sisältää syanoakrylaatteja. Jos niitä pääsee iholle ripsienpidennyksen teon yhteydessä seurauksena voi olla ihoärsytystä tai allergisia reaktioita. Lisäksi liimat voivat aiheuttaa silmiin joutuessaan haitallisia vaikutuksia silmissä. Myös ripsivärit voivat aiheuttaa joillain käyttäjillä ärsytystä ja allergisia reaktioita. Valmisteiden riskiin aiheuttaa haitallisia reaktioita vaikuttavat useat eri tekijät, kuten valmisteiden sisältämät ainesosat ja niiden ominaisuudet, altistumisen määrä sekä altistuvan ihoalueen ominaisuudet ja laajuus. Yksilöllisillä tekijöillä on suuri merkitys siinä, syntyykö ihoärsytystä, allergisia reaktioita tai muita haittavaikutuksia.

 

Otin ripsienpidennykset ja silmäni vuotavat usein. Onko siitä jotain haittaa näölle?

 

Jos ripsienpidennysten ottamisen jälkeen silmät tai silmäluomet oireilevat, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen. Lääkäri voi mm. arvioida johtuuko vuoto ripsienpidennyksen aiheuttamasta mekaanisesta ärsytyksestä vai onko kyseessä allerginen reaktio tms.

 

Millaisia kemikaaleja ripsienpidennyksissä käytetyt liimat sisältävät?

 

Ripsienpidennyksissä käytettävät liimat sisältävät useita aineita ja monesti ne sisältävät syanoakrylaatteja (esim. etyyli-2-syanoakrylaatti). Niiden pitoisuus voi liimoissa olla hyvin korkea, jopa yli 90%.  Ripsiliimoissa käytettävät syanoakrylaattiyhdisteet voivat iholle joutuessaan aiheuttaa ärsytystä ja liimoista haihtuvat höyryt voivat myös ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Syanoakrylaatit ovat myös ihoa ja hengitysteitä herkistäviä aineita. Ihokontakti voi siis johtaa allergiseen reaktioon ja hengitystieherkistyminen voi johtaa allergiseen nuhaan tai astmaan.

 

Onko turvallisempaa teettää ripsienpidennykset ammattilaisella kuin tehdä ne itse?

 

Ripsienpidennyksissä käytetään tehokkaita liimoja, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia, jos niitä joutuu silmään tai silmää ympäröivälle iholle. Haittoja voi myös tulla jos ripset kiinnitetään väärin. Ammattilaisella on kokemusta ripsienpidennysten teosta ja hänen tulisi tietää kuinka ne tehdään oikein ja turvallisesti ja huomioida liimojen turvallinen käyttö, eli suojata itsensä ja asiakas.

 

Mitä minun kannattaa ottaa huomioon, kun hankin ripsienpidennykset?

 

Kannattaa teetättää ripsienpidennykset ammattilaisella. Jos tekijän ammattitaito kuitenkin mietityttää, voi häneltä tiedustella saadusta koulutuksesta ja kokemuksesta ripsienpidennysten tekijänä. Kannattaa noudattaa annettuja ohjeita, kuinka toimia ripsienpidennyksen ottamisen jälkeen. Jos ripsienpidennyksistä tulee oireita, kannattaa käydä lääkärissä. Jos jostain syystä haluaa poistaa ripsienpidennykset, kannattaa ne poistattaa ammattilaisella. Jos yrittää itse poistaa ne nyppimällä, voi se vaurioittaa omia ripsiä. Kannattaa muistaa, että silmäripset eivät ole pelkkä koriste vaan niiden on tarkoitus suojata silmiä.

 

Ripsienpidennyksien on raportoitu aiheuttaneen allergisia reaktioita, ripsivaurioita ja suoria silmävaurioita (sarveiskalvon syöpymä). Ripsiliimat ovat myös aiheuttaneet ripsienpidennysten tekijöillä ammattiastmaa tai ammattinuhaa.

 

Jaa somessa:
Share on FacebookTweet about this on Twitter