Tatuointi on ikuinen

tatuointi_infograafi_sussiunatkoon

Tiedätkö mitä tatuointivärit sisältävät?

Eipä sitä tiedä ihan tarkkaan kukaan muukaan. Kansainväliset selvitykset osoittavat, että tatuointivärien koostumus tunnetaan usein huonosti ja että värit saattavat sisältää terveydelle vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Tatuointiväreistä on löydetty muun muassa syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia, lisääntymiselle vaarallisia tai ihoa herkistäviä aineita. Lisäksi tatuointiväreissä saattaa olla mikrobiologisia epäpuhtauksia.

 

Euroopan komissio pohtii parhaillaan tatuointivärejä koskevan lainsäädännön kehittämistä, sillä tatuointeja koskevaa erityislainsäädäntöä ei  EU:ssa vielä ole. Tatuointivärejä ja tatuointipalveluja koskevat kuitenkin useat eri laeissa säädetyt velvoitteet.

 

Miten tatuointeja valvotaan?

 

Tatuoinnissa käytettävät väriaineet ja niiden valmistusaineet kuuluvat kemikaalilainsäädännön piiriin. Pohjana ovat EU:n REACH-asetus ja CLP-asetus, joiden valvonnasta säädetään Suomessa kansallisesti kemikaalilaissa. Valmistaja ja maahantuoja ovat ensisijaisessa vastuussa siitä, että tuote on kemikaalilainsäädännön vaatimusten mukainen.  Kuluttajille myytäviksi tai luovutettaviksi tarkoitetuissa tatuointiväreissä on esimerkiksi kielletty käyttämästä syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia kemikaaleja. Jos tatuointiväri on luokiteltu vaaralliseksi, valmistajan pitää toimittaa sen ammattikäyttäjälle käyttöturvallisuustiedote, ja kemikaali pitää merkitä ja pakata lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.  Tatuointivärejä voidaan valvoa osana kemikaalien markkinavalvontaa, jota Suomessa tekee Tukes. Lisäksi eurooppalaisen RAPEX-ilmoitusjärjestelmän kautta saadaan tietoa tatuointiväreistä, jotka voivat aiheuttaa vakavan riskin ihmisten terveydelle, ja toimenpiteistä, joihin on ryhdytty riskin poistamiseksi Euroopan unionin markkinoilla (esimerkiksi markkinoilta poisveto).

 

Onko tatuoinnin ottaminen vaarallista?

 

Tatuoinnin ottaminen kannattaa harkita hyvin.  Tatuoinnin ottamiseen liittyy terveysriskejä, jotka kannattaa tiedostaa ennen tatuoinnin ottamista. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat yliherkkyysreaktiot (allergia), ärsyttävät ihovaikutukset (punoitus, turvotus) ja tulehdukset. Tatuointivärit voivat sisältää nikkeliä ja aiheuttaa allergisen reaktion nikkeliallergiselle. Mikäli tatuointivärien puhtaudessa tai tatuointitoimenpiteen hygieniassa on puutteita, voi tämä altistaa virus- ja bakteeri- ja sieni-infektioille, tai veriteitse tarttuville infektioille, kuten B- ja C-hepatiitille tai hiv:lle. Tatuointi vaatii hyvää hygieniaa. Yksityisen henkilön tekemä kotitatuointi voi olla riski, sillä tekijällä ei välttämättä ole tarvittavaa tietoa ja ammattitaitoa tatuoinnista.

 

Yleensä tatuoinnissa väriaine pysyy ihossa useita kymmeniä vuosia. Tatuointiväristä osa hajoaa elimistössä tai kulkeutuu muualle, kuten imusolmukkeisiin. Tatuointiväreille pitkäaikaisaltistumisen haittavaikutuksista on yhä niukasti tietoa ja toistaiseksi on epäselvää, onko esim. tatuointien ja ihosyövän välillä yhteyttä.

 

Tatuointeja ei suositella alle 18-vuotiaille.

 

 

Sisältääkö tatuointi siis kemikaaleja?

 

Tatuointivärit ovat kemikaaleja, jotka yleensä koostuvat useasta eri aineesta. Tatuointivärissä voidaan käyttää väriaineena erilaisia metallisuoloja tai orgaanisia yhdisteitä. Lisäksi niissä käytetään erilaisia apuaineita kuten liuottimia. Kansainväliset selvitykset ovat osoittaneet, että tatuointivärien koostumus tunnetaan usein huonosti ja ne saattavat sisältää terveydelle vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Tatuointiväreistä on löydetty muun muassa syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia, lisääntymiselle vaarallisia tai ihoa herkistäviä aineita. Euroopan unionin markkinoilta on poistettu useita tatuointivärejä, koska ne ovat sisältäneet vaaralliseksi luokiteltuja aineita kuten atsovärejä, aromaattisia amiineja, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH -yhdisteet) ja raskasmetalleja (kuten nikkeli, lyijy, kromi). Tatuointiväreistä on joissakin maissa löydetty myös mikrobiologisia epäpuhtauksia.

 

Poistuvatko tatuointiväriaineet ihosta laserilla, kun tatuoinnin poistaa?

 

Tatuoinnin poistaminen laserilla on iso ja kallis operaatio, joka on toteutettava lääkärin valvonnassa. Hoitokertojen määrä riippuu tatuoinnin koosta, käytetystä väristä ja siitä miten syvälle se on laitettu. Toistuvista hoitokerroista huolimatta pigmenttiväriä voi silti jäädä iholle. Tatuoinnin poistossa laser hajottaa värin pintakerroksen, jolloin väriaineet muuntuvat pienenpieniksi osiksi. Hajonneet pigmentit poistuvat vähitellen verenkierron mukana muualle elimistöön ja mahdollisesti pois elimistöstä.

 

Onko musta tatuointi turvallisempi kuin värillinen? Onko siinä vähemmän kemikaaleja?

 

Tutkimuksissa ei ole pystytty osoittamaan selkeää yhteyttä tietyn värin ja esimerkiksi raskasmetallien esiintymisen välille. Tiedetään kuitenkin, että etenkin punainen väri ja punaisen sävyt ovat aiheuttaneet yliherkkyysreaktiota. Mustissa tatuointiväreissä on voitu puolestaan käyttää hiilimustaa (carbon black), joka on muun muassa luokiteltu ärsyttäväksi aineeksi ja jonka epäillään aiheuttavan syöpää. Markkinoilta on löytynyt myös mustia tatuointivärejä, joissa on ollut korkeitakin pitoisuuksia polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteet), jotka ovat syöpää aiheuttavia yhdisteitä. Näin ollen ei voida yksiselitteisesti ajatella, että mustat tatuointivärit olisivat turvallisempia kuin värilliset musteet.

 

 

Onko Suomessa turvallisempaa ottaa tatuointi kuin lomalla etelässä? Onko suomalaisissa tatuointiväreissä vaarattomampia kemikaaleja kuin vaikkapa aasialaisissa?

 

Tatuointivärejä koskevaa omaa erityislainsäädäntöä ei vielä ole EU:ssa, joten sitä kautta tatuointivärien turvallisuutta ei ole välttämättä arvioitu. Euroopan komissio pohtii parhaillaan tatuointivärejä koskevan lainsäädännön kehittämistä. Tällä hetkellä tatuointivärejä koskevat kuitenkin useat eri laeissa säädetyt velvoitteet. Valmistaja ja maahantuoja vastaavat ensisijaisesti siitä, että tuote on kemikaalilainsäädännön vaatimusten mukainen.  Velvoitteita on muun muassa kielto käyttää syöpää aiheuttavia, sukusolujen perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia kemikaaleja.

 

Tatuointivärien turvallisuutta voivat osoittaa erilaiset sertifikaatit, jotka perustuvat Euroopan neuvoston antamaan julistukseen (ResAP(2008)1), jossa suositellaan tiettyjen aineiden käytön rajoittamista tatuointiväreissä. Osa EU-maista on ottanut lausuman sisällön osaksi kansallista lainsäädäntöä. Suomessa näin ei ole tehty, mutta julistusta voi käyttää lähtökohtana hyvän käytännön mukaisissa kemikaalivalinnoissa. Tatuointistudioista kannattaa tiedustella, onko tatuointivärit testattuja ja käyttävätkö ne esimerkiksi ResAP(2008)1 vaatimusten mukaisia tatuointivärejä.

 

Markkinoilla voi olla myös väärennettyjä tuotteita, joita ei ole testattu ja joiden koostumuksesta ei ole tietoa. Tatuointia ottaessa kuluttajan kannattaa käyttää ammattitatuoijaa, joka tekee vastuullisia kemikaalivalintoja. Ennen tatuoinnin ottamista kuluttaja voi tiedustella ja selvittää, onko tatuoijan käyttämät tatuointivärit testattuja ja täyttävätkö ne esimerkiksi ResAP(2008)1 vaatimukset.

 

Miten viranomaiset valvovat tatuointeja?

 

Suomessa Tukes valvoo tatuointivärien merkintöjä. Tukesilla ei ole tarkempia tietoja yksittäisten tuotteiden sisältämistä kemikaaleista, sillä Tukes ei anna ennakkohyväksyntöjä tuotteille tai tee tarkastuksia ennen niiden markkinoille saattamista.

 

Jos otan tatuoinnin etelässä, voinko silti uida ja ottaa aurinkoa etelänreissullani?

 

Tatuointi on haava, jonka jälkihoito on tärkeää tulehdusten välttämiseksi. Ammattitaitoiselta tatuoijalta asiakas saa hoito-ohjeet tatuoinnin jälkihoitoa varten. Yleensä kuitenkin hoito-ohjeissa ohjeistetaan välttämään uimista, kylpemistä ja saunomista noin kahden viikon ajan tai kunnes iho on täysin parantunut tulehtumisriskin välttämiseksi.

 

Hoito-ohjeissa yleensä myös ohjeistetaan välttämään tatuoinnin altistamista suoralle auringonpaisteelle. Tatuoitu iho palaa herkästi ja tatuoinnin värit myös saattavat haalistua auringonvalossa. Iho kannattaa siis suojata vaatetuksella tai aurinkorasvalla, jossa on riittävä suojakerroin.

 

Mistä tiedän, osaako tatuoija hommansa ja ovatko hänen käyttämänsä tatuointivärit laadukkaita?

 

Suomessa tatuoijalta ei edellytetä ammattitutkintoa. Keneltä tahansa ei kuitenkaan kannata ottaa tatuointia, sillä hänellä ei välttämättä ole riittävää tietoa ja ammattitaitoa tatuoinnista ja tatuointiväreistä. Riskit ovat isot, jos tatuoinnin tekijä ei osaa asiaansa.

 

Mikäli tatuoinnin aikoo hankkia, kannattaa olla aina itse aktiivinen, ja etsiä ammattitaitoinen tatuointistudio /  tatuoija ja tiedustella millaisia tatuointivärejä tatuoija käyttää ennen kuin tekee päätöksen tatuoinnin ottamisesta. Kuluttajan kannattaa tiedustella, ovatko tatuoijan käyttämät tatuointivärit testattuja ja täyttävätkö ne EU:n kemikaaliturvallisuusvaatimukset (REACH-asetus tai ResAP(2008)1). Kuluttaja voi pyytää testaustulokset ja mahdolliset sertifikaatit nähtäväksi.

 

 

Lisätietoa:

Tukes: http://www.tukes.fi/fi/Kuluttajille/Kemikaalit-kayttokohteittain/Tatuointivarit/

Sosiaali- ja terveysministeriö: http://www.stm.fi/hyvinvointi/ymparistoterveys/kemikaalit/tatuoinnit

Terveyskirjasto: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00514

 

Jaa somessa:
Share on FacebookTweet about this on Twitter